Filters

Search for: [References = "14. Czajka B., Kaczka R.J., Guzik M., 2012. Zmiany morfometrii szlaków lawinowych w Dolinie Kościeliskiej od utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego \[in\:\] A. Łajczak et al. \(eds.\), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 77, Sosnowiec\: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 126\-135."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information