Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Cymerman R., Podciborski T., 2004, Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich, Administratio Locorum, 3 \(1\). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko\-Mazurskiego, Olsztyn, s. 31–43."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information