Filters

Search for: [References = "14. Bednarek\-Szczepańska M., 2013, Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, \[w\:\] M. Wójcik \(red.\), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, s. 19–40."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information