Filters

Search for: [References = "132. Wójcik M., 2013a, Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych, \[w\:\] M. Wójcik \(red.\), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, Łódź, s. 3–17."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information