Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Rydzkowski, W. and Rolbiecki, R. \(1993\), Przekształcenia własnościowe i strukturalne w transporcie wodnym śródlądowym \[Owner\-ship and structural transformation in inland water transport\]. Przegląd Komunikacyjny, 12\: 14\-16."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information