Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, raport końcowy, 2015, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, http\:\/\/stat.gov.pl\/statystyka\-regionalna\/statystyka\-dla\-polityki\-spojnosci\/statystyka\-dla\-polityki\-spojnosci\-2013–2015\/badania\/dezagregacja\-wskaznikow\-z\-zakresu\-uslug\-publicznych\/"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information