Filters

Search for: [References = "13. Poczta W., Pepliński B., Bartkowiak N., 2014, Wpływ budowli kopalni odkrywkowej na sytuację produkcyjno\-ekonomiczną rolnictwa i strukturę społeczno\- kulturową obszaru odkrywki. Strona internetowa\: http\:\/\/stopkopalni.pl\/wp\-content\/uploads\/2014\/06\/Ocena\-skutk%C3%B3wbudowy\-kopalni\-odkrywkowej\-dla\-rolnictwa.pdf \[dostęp\: 1.06.2016\]."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information