Filters

Search for: [References = "13. Pilarski S., 1988, Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 170–184."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information