Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Paszko D., Pawlak J., 2014, Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej, Roczniki Naukowe SERiA, 14, 2, s. 206\-210"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information