Filters

Search for: [References = "13. Maik W., 2005, Wprowadzenie, \[w\:\] S. Liszewski, W. Maik \(red.\), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 1, Bydgoszcz, s. 9–17."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information