Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Bibliografia = "13. MIECHÓWKA A., NIEMYSKA\-ŁUKASZUK J., NICIA P., KOWALCZYK E., 1998. Charakterystyka gleb pod zbiorowiskami Piceetum tatricum athyrietosum alpestris i Dentario glandulosae\-Fagetum athyrietosum alpestris w Babiogórskim Parku Narodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 464, pp. 65\-73."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji