Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. MIECHÓWKA A., NIEMYSKA\-ŁUKASZUK J., NICIA P., KOWALCZYK E., 1998. Charakterystyka gleb pod zbiorowiskami Piceetum tatricum athyrietosum alpestris i Dentario glandulosae\-Fagetum athyrietosum alpestris w Babiogórskim Parku Narodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 464, pp. 65\-73."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information