Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Květoň, V., Marada, M., Chmelík, J. and Vondráčková, P. \(2009\), Vývoj dopravní obslužnosti veřejnou dopravou na příkladu typově odlišných regionů, Acta Universitatis Carolinae, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 16 s. rkp. \(přijato do recenzního řízení\)."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information