Filters

Search for: [References = "13. Kretek\-Kamińska A., Psyk\-Piotrowska E., 2014, Znaczenie lokalnych grup działania w kształtowaniu i pomnażaniu zasobów kapitałowych na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 169\-182."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information