Filters

Search for: [References = "13. Kardas M., 2011, Inteligentna specjalizacja – \(nowa\) koncepcja polityki innowacyjnej, OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE, 2, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 121–135."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information