Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Janicki W., 2013, Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, \[w\:\] J. Bański \(red.\), Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. s. 53–66."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information