Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Ira V., Andráško I., 2010, Infraštruktúra a vybavenosť obcí\: percepcia a hodnotenie vo vybranýchregiónoch Slovenska \[Infrastructure and amenities in communes\: perception and assessment inselected regions of Slovakia\], in Ira V., Podolák P. \(eds.\), Sídelná štruktúra Slovenska \(diferenciáciev čase a priestore\), Geographia Slovaca 27, Geografický ústav SAV, 19\-40."]

Number of results: 1

Items per page:

Hanušin, Ján Huba, Mikuláš Ira, Vladimír Podolák, Peter

2012
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information