Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Ilnicki D., 2002, Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi – przykład metody Hellwiga, \[w\:\] H. Rogacki \(red.\), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno\-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 185–195."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information