Filters

Search for: [References = "13. Gruchman B., Tarajkowski J., 1990, Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 22, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information