Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Głaz M. 2006, Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia, \[w\:\] J. Słodczyk, R. Klimek \(red.\), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 153–166."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information