Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "13. Domański B., 2009. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych \[in\:\] W. Jarczewski \(ed.\), Przestrzenne aspekty rewitalizacji\: Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Rewitalizacja miast polskich, 4, Kraków\: Instytut Rozwoju Miast, pp. 125\-138."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information