Filters

Search for: [References = "13. Degórski M., 2009. Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju \[in\:\] Jędrzejewski W., Ławreszuk D. \(eds.\), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Białowieża\: Zakład Badania Ssaków, Polska Akademia Nauk, pp. 83\-89."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information