Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "125. Widacki W., 2005, O geografii w XXI wieku, \[w\:\] J. Jania, T.A. Jankowski \(red.\), Wpływ nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce, 2 Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 60–64."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information