Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Tomanek R., 2003, Liberalizacja transportu miejskiego w Polsce na tle polityki transportowej Unii Europejskiej, \[w\:\] G. Dydkowski, R. Tomanek \(red.\), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 195–211."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information