Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Székely, V. \(2008\), Priame dopravné prepojenia ako indikátor kvality života\: príklad bývalých okresných miest Slovenska, Ľudia, geografické prostredie a kva lita života, Geographia Slovaca, 25, Geografi cký ústav SAV, Bratislava, 63–83."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information