Filters

Search for: [References = "12. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., 2012. Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995\-2030. Raport końcowy, IGiPZ PAN \(non\-printed material prepared as part of the 5th MRR dotation competition\)."]

Number of results: 1

items per page

Rosik, Piotr Komornicki, Tomasz Goliszek, Sławomir Stępniak, Marcin Pomianowski, Wojciech

2017
Article

This page uses 'cookies'. More information