Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Rachwał, T. \(2009\), Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości \(przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji\) in\: Zioło, Z. and Rachwał, T. \(eds.\), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość\-Edukacja, 5, Nowa Era, Warszawa\-Kraków, 351–380."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information