Filters

Search for: [References = "12. Makieła, Z. \(2005\), Funkcje infrastruktury techniczno\-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych, in\: Makieła Z. and Marszał T. \(eds.\), Infrastruktura techniczno\-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 222, 7–19."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information