Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Kozieł M., 2008. Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych w Polsce. Problemy Ekologii Krajobrazu 22, s. 279\-285."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information