Filters

Search for: [References = "12. Kołomycew A., Pawłowska A., 2013, Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2 \(52\), s. 62\-80."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information