Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole\-Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information