Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno\-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno\-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 11–26."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information