Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Heffner K, 2014 Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, 156, Warszawa, s.35–57."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information