Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Gwiaździńska\-Goraj M., Jezierska\-Thöle A., 2013, Zmiany w strukturze pracujących i bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica socio\-oeconomica, 13, s. 115–132."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information