Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Guzik R., 2013, Edukacja i dojazdy do szkoły, \[w\:\] R. Guzik, K. Wiedermann \(red.\), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, s. 17–46."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information