Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Feltynowski M., 2013, Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, s. 153–163."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information