Filters

Search for: [References = "12. Degórski M., 2008. Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju – przesłanki i rekomendacje dla KPZK. \[in\:\], K. Saganowski, M. Zagrzejewska\-Fiedorowicz, P. Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008\-2033, vol. IV, Warszawa\: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 39\-63."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information