Filters

Search for: [References = "12. Czyżewski A.B., Góralczyk\-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M., 2001, Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno\-Ekonomicznych GUS i PAN, 277, s. 1–27."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information