Filters

Search for: [References = "112. Stola W., 2004a, Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski, \[w\:\] J. Bański \(red.\), Polska przestrzeń wiejska\: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9–20."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information