Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11.Grzymata\-Kaztawska, A., Piekut, A. \(2007\), 'Mala Ukraina' czy Polskie Viettown\? Spoteczno\-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej \[Small Ukraine or Polish Viettown\? Socio\-spatial patterns of immigrants' locations in the Warsaw metropolis\]. Kwartalnik Studia Regionalnei Lokalne 4 \(30\), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 77\-79."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information