Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Peisert A., Kotnarowski T., 2012, Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska, \[w\:\] A. Olech \(red.\), Dyktat czy uczestnictwo\? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 250–273."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information