Filters

Search for: [References = "11. Mossakowska E., Zawojska A., 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 79, s. 5–21."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information