Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Květoň, V. \(2006\), Hodnocení dopravních možností obyvatel\: analýza okresů Česka a mikroregionální pohled. Diplomová práce. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 103 s. \+ příl."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information