Filters

Search for: [References = "11. Kłodziński M., 2007, Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy, \[w\:\] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński \(red.\), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 87–104."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information