Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Jasińska\-Biliczak A., 2012, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej, \[w\:\] G. Ślusarz \(red.\), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Determinanty rozwoju regionalnego kontekście procesów globalizacji, 28, Rzeszów, s. 326–336."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information