Filters

Search for: [References = "11. Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995–1997, \[w\:\] G. Gorzelak i B. Jałowiecki \(red.\), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, s. 11–57."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information