Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Głaz M., 2008, Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, \[in\:\] J. Słodczyk, M. Śmigielska \(eds.\), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, s. 338–347."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information