Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Filipek M., 2006, Osoby niepełnosprawne w Jaworznie, \[w\:\] J. Słodczyk, E. Szafranek \(red.\), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno\-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 549–561."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information