Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Falkowski J., 1990, Rolnicze obszary problemowe Polski, \(przyczyna powstania, diagnoza stanu, kierunki przekształceń, \[w\:\] R. Jedut \(red.\), Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, UMCS, PTG, Lublin, s. 5–10."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information