Filters

Search for: [References = "11. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae 16, 1, s. 109–123."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information